đại từ quan hệ là gì

Mệnh đề quan hệ nam nữ là một công ty điểm đặc biệt quan trọng, nên nắm rõ vào họcgiờ đồng hồ anh. Bài bây giờ daiquansu.mobi Reviewđang chia sẻ cho tới các bạn chủ thể này.

Bạn đang xem: đại từ quan hệ là gì


*

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó hoàn toàn có thể bao hàm các tự tuyệt tất cả cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan hệ giới tính dùng làm phân tích và lý giải rõ hơn về danh trường đoản cú đứng trước nó.
Xét ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được Call là một relative sầu clause, nó lép vế “the woman” và dùng làm xác minh danh từ kia.Nếu quăng quật mệnh đề này ra bọn họ vẫn đang còn một câu trả chỉnh:The woman is my girlfriover.

Đại từ quan liêu hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm chủ ngữ, thay mặt đại diện ngôi người

I told you about the womanwho lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, đại diện ngôi đồ vật, hễ vậtBổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the catwhich is lying on the roof?He couldn’t readwhich surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho tất cả những người và vật

Do you know the boywhose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang lại tân ngữ chỉ người

I was invited by the professorwhom I met at the conference.

That

Đại diện mang lại nhà ngữ chỉ fan, thứ, đặc biệt quan trọng vào mệnh đề dục tình xác định (who, which vẫn có thê sử dụng được)

I don’t like the tablethat stands in the kitchen.

B.Relative sầu Clauses -Mệnh đề quan liêu hệ

Mệnh đề quan hệ tình dục (mệnh đề tính từ) bước đầu bằng các đại từ quan tiền hệ: who, whom, which, that, whose tuyệt đa số trạng từ quan tiền hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ nam nữ dùng để làm vấp ngã nghĩa đến danh trường đoản cú đứng trước nó.

I. Các đại từ quan lại hệ


1. WHO

- làm chủ từ trong mệnh đề quan lại hệ

- sửa chữa mang lại danh tự chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- làm túc từ đến động từ bỏ vào mệnh đề quan tiền hệ

- thay thế sửa chữa đến danh tự chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- quản lý trường đoản cú hoặc túc từ bỏ trong mệnh đề quan tiền hệ

- sửa chữa thay thế đến danh trường đoản cú chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- rất có thể thay thế sửa chữa mang lại địa điểm của who, whom, which vào mệnh đề dục tình dục tình xác định

* Các ngôi trường đúng theo hay được sử dụng “that”:

- Khi đi sau các bề ngoài đối chiếu nhất

- Khi đi sau những từ: only, the first, the last

- Lúc danh trường đoản cú đi trước bao gôm toàn bộ cơ thể với vật

- khi đi sau các đại từ bỏ biến động, đại từ tủ định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anytoàn thân, someone, something, sometoàn thân, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have sầu ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people và places that she had visited.

* Các ngôi trường phù hợp ko dùng that:

- vào mệnh đề quan hệ ko xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ thiết lập mang lại danh tự chỉ fan hoặc thứ, thường chũm cho những từ: her, his, their, hoặc bề ngoài ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Các trạng tự quan hệ

1. WHY: mởđầu mang lại mệnh đề quan hệ nam nữ vào tiếng Anhchỉ nguyên do, thường nuốm đến cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

2. WHERE: sửa chữa thay thế tự chỉ nơi chốn, thường xuyên cố mang lại there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that khách sạn.

→The hotel where we stayed wasn’t very clean.→The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

Xem thêm: Vì Sao Máy Tính Không Kết Nối Được Với Máy In Không Kết Nối Với Máy Tính

3. WHEN: thay thế trường đoản cú chỉ thời gian, thường cố gắng mang đến từ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: Do you still remember the day? We first met on that day.

→Do you still rethành viên the day when we first met?→Do you still rethành viên the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come baông chồng then. →I don’t know the time when she will come bachồng.

III.Các các loại Mệnh đề quan liêu hệ

Có nhị loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan hệ nam nữ xác định với mệnh đề quan hệ nam nữ ko xác định.

Mệnh đề quan hệ tình dục xác định (Defining relative sầu clauses): là mệnh đề được dùng làm xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề khẳng định là mệnh đề cần thiết mang đến ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không còn đầy đủ nghĩa. Nó được áp dụng Lúc danh từ bỏ là danh từ bỏ ko khẳng định cùng không dùng lốt phẩy phân cách nó với mệnh đề bao gồm.Mệnh đề quan hệ nam nữ không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm công bố về một người, một vật dụng hoặc một vấn đề đã được khẳng định. Mệnh đề ko xác định là mệnh đề không tuyệt nhất thiết phải có vào câu, không có nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được áp dụng Lúc danh từ bỏ là danh tự khẳng định với được ngăn cách với mệnh đề bao gồm bằng một hoặc hai lốt phẩy (,) tuyệt lốt gạch ốp ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative sầu clause)

Note: để hiểu khi nào sử dụng mệnh đề quan hệ giới tính ko khẳng định, ta để ý các điểm sau:

- lúc danh từ bỏ mà nó bửa nghĩa là 1 trong danh từ bỏ riêng

- Khi danh từ mà nó bổ nghĩa là 1 tính từ bỏ mua (my, his, her, their)

- Lúc danh từ bỏ mà nó xẻ nghĩa la một danh trường đoản cú đi cùng với this , that, these, those

IV. Một số để ý trong mệnh đề quan lại hệ

1. Nếu vào mệnh đề tình dục tất cả giới từ bỏ thì giới tự rất có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ tình dục (chỉ vận dụng cùng với whom và which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể dùng which núm cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come lớn my birthday các buổi party. That makes me sad. → She can’t come khổng lồ my birthday buổi tiệc ngọt, which makes me sad.

3. Tại địa điểm túc từ, whom có thể được vắt bằng who.

Ex: I’d lượt thích to talk khổng lồ the man whom / who I met at your birthday buổi tiệc nhỏ.

4. Trong mệnh đề quan hệ nam nữ xác định , bạn có thể bỏ những đại tự quan hệ giới tính làm cho túc từ:whom, which.


5. Các các từ bỏ chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … có thể được sử dụng trước whom, which cùng whose.

Ex: I have sầu two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề tình dục chứa những đại tự quan hệ nam nữ cai quản tự who, which, that có thể được rút gọn thành nhiều bây chừ phân tự (V-ing) hoặc thừa khđọng phân từ bỏ (V3/ed).

* Nếu mệnh đề dục tình là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành nhiều hiện tại phân tự (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. →The man standing over there is my father.b/ The couple who live sầu next door to lớn me are professors. →The couple living next door khổng lồ me are professors.

* Nếu mệnh đề quan hệ giới tính là mệnh đề bị động thì rút ít thành cụm thừa khứ phân trường đoản cú (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. →The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm cồn tự nguim mẫu

Mệnh đề quan hệ giới tính được rút ít thành cụm cồn từ nguyên mẫu (To-infinitive) khi trước đại trường đoản cú quan hệ nam nữ tất cả các các từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh số 1. Ví dụ

a/ John was the last person that got the web6_news. → John was the last person khổng lồ get the web6_news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player khổng lồ be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to be killed in this way.

Xem thêm: Vì Sao Khi Tiếp Xúc Với Các Nền Văn Hóa Khác Cần Có Tinh Thần Tôn Trọng Sự Khác Biệt


+ The woman,whois very clever và beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever and beautiful is my aunt.

4. Loại bỏ đại từ quan hệ nam nữ cùng to be trước một ngữ giới trường đoản cú (một giới trường đoản cú khởi đầu kết hợp với các danh tự theo sau)


Ví dụ:


Chuyên mục: Kiến Thức