Công ty liên kết tiếng anh là gì

-

Công ty liên kết (Affiliated Company) là gì? Công ty liên kết tiếng Anh là gì? Như thế nào được gọi là công ty liên kết? Quy định mới nhất của pháp luật doanh nghiệp về tính chất pháp lý của loại hình công ty liên kết?


Một quốc gia muốn phát triển thì không thể thiếu được những doanh nghiệp vì doanh nghiệp chính là nền tảng của nền kinh tế, từ khi nền kinh tế thị trường được thực hiện, luật doanh nghiệp ra đời cơ chế mở của hơn, thủ tục hành chính được cải cách tinh giản hơn thì từ đó nền kinh tế phát triển như vũ báo, chóng mặt và thay đổi từng ngày, có công đóng góp phát triển trong đó không thê không kể đến những doanh nghiệp. Bài viết này sẽ giới thiệu về khái niệm công ty liên kết là gì?

*

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

“Điều 67. Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên chấp thuận:

a) Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty;

b) Người có liên quan của những người quy định tại điểm a khoản này;

c) Người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

d) Người có liên quan của người quy định tại điểm c khoản này.”

Theo quy định tại Điều 22 nghị định 78/2015-NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp thì hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm những giấy tờ sau:

“Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Công ty liên kết tiếng anh là gì

2. Điều lệ công ty.

Xem thêm: Câu 3 Trang 27 Sinh 11 Nâng Cao : Vì Sao Khi Trồng Cây Phải Xới Đất Tơi Xốp

3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Như vậy, theo các quy định trên thì pháp luật về Doanh nghiệp Việt Nam có quy định về các loại hình doanh nghiệp trong đó có Doanh nghiệp trong nhà nước và doanh nghiệp ngoài nhà nước, có các loại hình công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty tư nhân, công ty hợp danh. Tuy nhiên pháp luật cũng chưa có quy định nào cụ thể về công ty liên kết, chỉ có các quy định về doanh nghiệp liên kết để cùng nhau hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận, tăng cường hiệu quả kinh doanh.