Cách làm bài toán lớp 4

-
Tài liệu trả lời Giải Toán lớp 4 ngắn gọn, đầy đủ, chi tiết từng bài bác tập bên dưới đây chắc chắn sẽ là tài liệu cần thiết và hữu ích cho những em học sinh. Kề bên đó, cùng với cách khối hệ thống các bài học kinh nghiệm khoa học, rõ ràng, bám đít chương trình học sách giáo khoa, các bậc phụ huynh cũng khá dễ dàng theo dõi, từ bỏ đó chủ động hơn trong việc hướng dẫn con em mình học trong nhà đạt kết quả cao.

mục lục phần giải toán lớp 4

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG- Giải Toán 4 trang 3, 4 - Ôn tập các số cho 100 000- Giải Toán 4 trang 4, 5 - Ôn tập những số mang đến 100 000 (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 5 - Ôn tập các số mang đến 100 000 (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 6 - Biểu thức bao gồm chứa một chữ- Giải Toán 4 trang 7 - rèn luyện trang 7 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 9, 10 - các số gồm sáu chữ số- Giải Toán 4 trang 10 - rèn luyện trang 10 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 11, 12 - Hàng với lớp- Giải Toán 4 trang 13 - So sánh các số có tương đối nhiều chữ số- Giải Toán 4 trang 13, 14 - Triệu cùng lớp triệu- Giải Toán 4 trang 15 - Triệu cùng lớp triệu (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 16 - luyện tập trang 16 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 17, 18 - rèn luyện trang 17 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 19 - hàng số tự nhiên- Giải Toán 4 trang 20 - Viết số tự nhiên trong hệ thập phân- Giải Toán 4 trang 22 - đối chiếu và xếp trang bị tự những số từ bỏ nhiên- Giải Toán 4 trang 22, Luyện tập - rèn luyện trang 22 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 23 - Yến, tạ, tấn- Giải Toán 4 trang 24 - Bảng đơn vị đo khối lượng- Giải Toán 4 trang 25 - Giây, gắng kỉ- Giải Toán 4 trang 26 - luyện tập trang 26 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 27 - tra cứu số vừa phải cộng- Giải Toán 4 trang 28 - rèn luyện trang 28 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 29 - Biểu đồ- Giải Toán 4 trang 30, 31, 32 - Biểu đồ (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 33, 34 - rèn luyện trang 33 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 35, 36 - luyện tập chung trang 35 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 36, 37 - luyện tập chung trang 36 SGK Toán 4CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC1. Phép cùng và phép trừ- Giải Toán 4 trang 39 - Phép cộng- Giải Toán 4 trang 40 - Phép trừ- Giải Toán 4 trang 40, 41 - rèn luyện trang 40 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 42 - Biểu thức gồm chứa nhì chữ- Giải Toán 4 trang 43 - tính chất giao hoán của phép cộng- Giải Toán 4 trang 43, 44 - Biểu thức tất cả chứa ba chữ- Giải Toán 4 trang 45 - Tính chất kết hợp của phép cộng- Giải Toán 4 trang 46 - rèn luyện trang 46 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 47 - Tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó- Giải Toán 4 trang 48 Luyện tập - rèn luyện trang 48 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 48 rèn luyện chung - luyện tập chung trang 48 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 49 - Góc nhọn, góc tù, góc bẹt- Giải Toán 4 trang 50 - hai tuyến đường thẳng vuông góc- Giải Toán 4 trang 51 - hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song- Giải Toán 4 trang 52, 53 - Vẽ hai tuyến phố thẳng vuông góc- Giải Toán 4 trang 53, 54 - Vẽ hai tuyến phố thẳng tuy vậy song- Giải Toán 4 trang 54 - thực hành thực tế vẽ hình chữ nhật- Giải Toán 4 trang 55 - thực hành vẽ hình vuông- Giải Toán 4 trang 55 Luyện tập - luyện tập trang 55 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 56 - luyện tập chung trang 56 SGK Toán 42. Phép nhân- Giải Toán 4 trang 57 - Nhân với số có một chữ số- Giải Toán 4 trang 58 - tính chất giao hoán của phép nhân- Giải Toán 4 trang 59, 60 - Nhân cùng với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,....

Bạn đang xem: Cách làm bài toán lớp 4

- Giải Toán 4 trang 61 - Tính chất kết hợp của phép nhân- Giải Toán 4 trang 62 - Nhân với số bao gồm tận thuộc là chữ số 0- Giải Toán 4 trang 63, 64 - Đề-xi-mét vuông- Giải Toán 4 trang 65 - Mét vuông- Giải Toán 4 trang 66, 67 - Nhân một trong những với một tổng- Giải Toán 4 trang 67, 68 - Nhân một số trong những với một hiệu- Giải Toán 4 trang 68 - luyện tập trang 68 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 69 - Nhân với số có hai chữ số- Giải Toán 4 trang 69, 70 - luyện tập trang 69 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 71 - giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11- Giải Toán 4 trang 73 - Nhân cùng với số có cha chữ số- Giải Toán 4 trang 73 (tiếp) - Nhân với số có bố chữ số (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 74 - luyện tập trang 74 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 75 - rèn luyện chung trang 75 SGK Toán 43. Phép chia- Giải Toán 4 trang 76 - phân tách một tổng cho một số- Giải Toán 4 trang 77 - chia cho số bao gồm một chữ số- Giải Toán 4 trang 78 - luyện tập trang 78 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 78, 79 - Chia một vài cho một tích- Giải Toán 4 trang 79 - phân chia một tích cho một số- Giải Toán 4 trang 80 - phân chia hai số bao gồm tận thuộc là các chữ số 0- Giải Toán 4 trang 81 - phân chia cho số có hai chữ số- Giải Toán 4 trang 82 - chia cho số bao gồm hai chữ số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 83 - luyện tập trang 83 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 84 - phân tách cho số bao gồm hai chữ số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 84 - Luyện tập trang 84 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 85 - Thương tất cả chữ số 0- Giải Toán lớp 4 trang 86 - chia cho số có ba chữ số- Giải Toán lớp 4 trang 87 - luyện tập trang 87 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 88 - phân chia cho số có bố chữ số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 89 - rèn luyện trang 89 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 90 - luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 91,93 - luyện tập chung trang 91 SGK Toán 4

CHƯƠNG III. DẤU HIỆU phân tách HẾT mang lại 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH1. Tín hiệu chia hết đến 2, 5, 9, 3- Giải Toán lớp 4 trang 95 - dấu hiệu chia hết mang đến 2- Giải Toán lớp 4 trang 96 - dấu hiệu chia hết mang lại 5- Giải Toán lớp 4 trang 96, luyện tập - rèn luyện trang 96 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 97 - dấu hiệu chia hết mang lại 9- Giải Toán lớp 4 trang 98 - dấu hiệu chia hết mang đến 3- Giải Toán lớp 4 trang 98, luyện tập - luyện tập trang 98 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 99 - rèn luyện chung trang 99 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 100 - Ki-lô-mét vuông- Giải Toán lớp 4 trang 100, 101 - luyện tập trang 100 SGK Toán 42. Giới thiệu hình bình hành- Giải Toán lớp 4 trang 102, 103 - Hình bình hành- Giải Toán lớp 4 trang 104 - diện tích s hình bình hành- Giải Toán lớp 4 trang 104, 105 - rèn luyện trang 104 SGK Toán 4CHƯƠNG IV. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI1. Phân số- Giải Toán lớp 4 trang 107 - Phân số- Giải Toán lớp 4 trang 108 - Phân số cùng phép phân tách số từ bỏ nhiên- Giải Toán lớp 4 trang 110 - Phân số với phép phân tách số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 110, Luyện tập - rèn luyện trang 110 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 112 - Phân số bởi nhau- Giải Toán lớp 4 trang 114 - Rút gọn phân số- Giải Toán lớp 4 trang 114, Luyện tập - luyện tập trang 114 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 116 - Quy đồng mẫu mã số những phân số- Giải Toán lớp 4 trang 116 (tiếp) - Quy đồng chủng loại số những phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 117 - rèn luyện trang 117 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 118 - rèn luyện chung trang 118 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 119 - đối chiếu hai phân số cùng chủng loại số- Giải Toán lớp 4 trang 120 - rèn luyện trang 120 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 122 - so sánh hai phân số khác mẫu mã số- Giải toán lớp 4 trang 122, Luyện tập - rèn luyện trang 122 SGK Toán 4

- Giải Toán lớp 4 trang 123 - luyện tập chung trang 123 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 123, 124 - luyện tập chung trang 123, 124 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 124, 125 - rèn luyện chung trang 124, 125 SGK Toán 42. Những phép tính với phân số- Giải Toán lớp 4 trang 126 - Phép cùng phân số- Giải Toán lớp 4 trang 127 - Phép cộng phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 128 - luyện tập trang 128 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 128, 129 - rèn luyện trang 128, 129 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 129 - Phép trừ phân số- Giải Toán lớp 4 trang 130, Phép trừ phân số (tiếp theo) - Phép trừ phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 131, Luyện tập - luyện tập trang 131 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 131, 132, luyện tập chung - luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 133 - Phép nhân phân số- Giải Toán lớp 4 trang 133, Luyện tập - rèn luyện trang 133 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 134- luyện tập trang 134 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 135 - tìm phân số của một số- Giải Toán lớp 4 trang 136 - Phép phân chia phân số- Giải Toán lớp 4 trang 136 - luyện tập trang 136 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 137 - rèn luyện trang 137 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 137, 138 - rèn luyện chung trang 137, 138 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 138, rèn luyện chung - luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 138, 139 - luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 139 - rèn luyện chung trang 139 SGK Toán 43. Ra mắt hình thoi- Giải Toán lớp 4 trang 140, 141 - Hình thoi- Giải Toán lớp 4 trang 142, 143 - diện tích hình thoi- Giải Toán lớp 4 trang 143, 144 - luyện tập trang 143 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 144, 145 - luyện tập chung trang 144, 145 SGK Toán 4CHƯƠNG V. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN quan ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ1. Tỉ số - một số bài toán tương quan đến tỉ số- Giải Toán lớp 4 trang 147 - giới thiệu tỉ số- Giải Toán lớp 4 trang 148 - Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó- Giải Toán lớp 4 trang 148, Luyện tập - rèn luyện trang 148 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 149, Luyện tập - rèn luyện trang 149 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 149 rèn luyện chung - luyện tập chung trang 149 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 150, 151 - Tìm nhì số lúc biết hiệu cùng tỉ số của nhị số đó- Giải Toán lớp 4 trang 151 - luyện tập trang 151 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 152 - luyện tập chung trang 152 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 153 - luyện tập chung trang 153 SGK Toán 42. Tỉ lệ bạn dạng đồ và ứng dụng- Giải Toán lớp 4 trang 155 - Tỉ lệ phiên bản đồ- Giải Toán lớp 4 trang 157 - Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ- Giải Toán lớp 4 trang 158, Ứng dụng của tỉ lệ phiên bản đồ (tiếp theo) - Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ (tiếp theo)CHƯƠNG VI. ÔN TẬP- Giải Toán lớp 4 trang 160, 161 - Ôn tập về số từ bỏ nhiên- Giải Toán lớp 4 trang 161 - Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 161, 162 - Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 162, 163 - Ôn tập về các phép tính với số từ bỏ nhiên- Giải Toán lớp 4 trang 163 - Ôn tập về những phép tính cùng với số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 164 - Ôn tập về những phép tính cùng với số tự nhiên (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 164, 165, 166 - Ôn tập về biểu đồ- Giải Toán lớp 4 trang 166, 167 - Ôn tập về phân số- Giải Toán lớp 4 trang 167, 168 - Ôn tập về các phép tính với phân số- Giải Toán lớp 4 trang 168, 169 - Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 169 - Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 170 - Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 170, 171 - Ôn tập về đại lượng- Giải Toán lớp 4 trang 171, 172 - Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 172, 173 - Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 173 - Ôn tập về hình học- Giải Toán lớp 4 trang 174 - Ôn tập về hình học (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 175, Ôn tập về kiếm tìm số mức độ vừa phải cộng - Ôn tập về search số trung bình cộng- Giải Toán lớp 4 trang 175, Ôn tập về tìm nhì số khi biết tổng với hiệu của hai số đó - Ôn tập về tìm nhị số lúc biết tổng với hiệu của nhì số đó- Giải Toán lớp 4 trang 176 - Ôn tập về tìm hai số lúc biết tổng hoặc hiệu cùng tỉ số của nhì số đó- Giải Toán lớp 4 trang 176, 177 - rèn luyện chung trang 176, 177 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 177 - rèn luyện chung trang 177 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 178 - luyện tập chung trang 178 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 179 - rèn luyện chung trang 179 SGK Toán 4

Trong giải toán lớp 4 với hệ thống toàn thể các dạng bài tập toán lớp 4 chống gọn và không hề thiếu được cập nhật chi tiết và bám sát với lịch trình sách giáo khoa Toán 4 giúp các chúng ta có thể học môn Toán 4 dễ dãi và hiệu quả hơn. Bài xích tập tự chương I mang đến chương 6 với toàn bộ các nội dung chương trình học tập từ số từ nhiên, bảng đơn vị chức năng đo khối lượng, tứ phép tính với các số trường đoản cú nhiên, phần hình học thuộc với các phép tính phân số, tỉ số, toàn bộ được soạn và xây dựng chi tiết và cụ thể nhất.

*

Tài liệu giải toán 4, giải bài tập toán lớp 4 lựa chọn lọc

Với sách giải bài tập Toán 4 các em học sinh lớp 4 quanh đó việ mày mò và củng cố kiến thức và kỹ năng còn được gợi ý làm bài theo nhiều cách khác nhau. Trong khi việc làm bài tập với tự mình so sánh hiệu quả cũng như nhận xét khả năng học tập tập của bản thân cũng trở nên dễ dãi hơn. Qua giải toán 4 các em học viên sẽ giải bài xích tập toán lớp 4 từ học kì 1, mang đến học kì 2, từ kiến thức nâng cấp đến cơ bản và chọn lựa cho mình bí quyết giải toán cấp tốc chóng kết quả nhất.

Xem thêm: Kỹ Thuật Giao Dịch Để Kiếm Tiền Hàng Ngày Trên Thị Trường Chứng Khoán

Sách giải toán lớp 4 có lời giải hay, hấp dẫn, tất cả những bài bác tập mọi được phía dẫn cụ thể vì thế những em học sinh không cần mất nhiều thời gian. Cùng với đó giải toán 4 trên mạng cũng là vẻ ngoài học tập được rất nhiều em học viên lựa chọn. Với tài liệu tổng hợp này những em học sinh dễ ợt nắm bắt được kỹ năng đã học của mình và hoàn toàn có thể thực hành làm bài bác tập cùng luyện đề những hơn. Các dạng bài toán hay và việc khó trong chương trình sgk rất nhiều được update chi huyết trong sách giải chúng ta yên trọng điểm tham khảo.

Để học giỏi toán 4 ngoài câu hỏi học tập bên trên lớp lắng tai thầy cô huấn luyện và giảng dạy thì việc thực hành làm bài xích tập khá đầy đủ là biện pháp giúp các em áp dụng kiến thức tiện lợi và hợp lý hơn. Các em học sinh hoàn toàn rất có thể sử dụng cho quá trình học tập của bản thân để biết đến nhiều cách thức giải toán cũng như phương thức làm cho toán mau lẹ và dễ nắm bắt nhất.

Cùng với tài liệu nhằm học giỏi toán 4 sở hữu Miễn tầm giá cũng share tới những em học viên nhiều tài liệu có liên quan khác như so với các em học sinh lớp 5 có thể tham khảo tài liệu Giải toán 5 với rất nhiều bài tập không giống nhau, trong quá trình học tập các em học sinh rất có thể tham khảo tư liệu giải toán 5 này để giao hàng cho quá trình ôn luyện giải bài của bản thân được tốt hơn nhé.