Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh là gì

-

Bảng báo cáo hiệu quả sale là báo cáo tài thiết yếu quan trọng đặc biệt quan trọng so với công ty. Các tiêu chí trong báo cáo đề xuất đảm bảo độ đúng đắn tuyệt đối hoàn hảo. Chính vị vậy, daiquansu.mobi gửi đến các bạn giải pháp lập bảng report kết quả kinh doanh chuẩn chỉnh duy nhất.

Trong quy trình xây dựng với phạt triển, các doanh nghiệp ắt hẳn phải nắm vững tình trạng hoạt động hiện tại, xác định thị trường mục tiêu, đối thủ cạnh tranh ma để vạch ra cho mình đường lối phân phát triển trong tương lai. Đó là nguyên nhân vì sao những doanh nghiệp cần phải lập cho mình một bản kế hoạch sale thật chi tiết cùng cụ thể. Nếu bạn đang gặp cạnh tranh khăn Lúc lập báo cáo kết quả sale, bài bác viết sau sẽ mang lại lợi ích đến bạn rất nhiều đấy.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh là gì

​​​​​​​I. Báo cáo kết quả kinh doanh là gì? Tác dụng của báo cáo

1. Khái niệm report kết quả ghê doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là report tài thiết yếu tổng hợp, phản ánh tình hình với kết quả sale vào kỳ hoạt động của doanh nghiệp và báo cáo đưa ra tiết những hoạt động sale bao gồm. Nói cách không giống, bảng report kết quả gớm doanh là công cụ để trình diễn khả năng tạo lợi nhuận và thực trạng hoạt động marketing của doanh nghiệp.

Bảng report kết quả sale của công ty được lập dựa trên sự cân nặng đối giữa doanh thu, ngân sách và kết quả kinh doanh. Kế toán thù có thể bao gồm tầm thường sự cân đối của báo cáo kết quả marketing qua công thức sau đây:

Tổng doanh thu thuần = Tổng ngân sách + Tổng lợi nhuận

Trong đó:

Doanh thu thuần = Doanh thu tiêu thụ - Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ thường bao gồm 4 khoản sau được thể hiện qua công thức:

Các khoản giảm trừ = Chiết khấu thương mại + Giảm giá bán mặt hàng buôn bán + sản phẩm bán bị trả lại + Thuế (Tiêu thụ đặc biệt, xuất khẩu)

2. Tác dụng của report kết quả gớm doanh

Mục đích thiết yếu của những doanh nghiệp kinh doanh là thu được nhiều lợi nhuận nhất tất cả thể để nguồn vốn của họ được tăng lên. Vì đây là mục đích quan tiền trọng nhất của cả doanh nghiệp cũng như những người tất cả quyền lợi tương quan, cho nên vì thế việc cung cấp đầy đủ công bố về thực trạng marketing là cần thiết.

*

Tác dụng của báo cáo kết quả kinh doanh đối với doanh nghiệp

Những người có tương quan cần biết trách rưới nhiệm của bản thân để cung cấp lên tiếng như tình hình hoạt động của từng dự án, sự lãi lỗ của doanh nghiệp…. Tất cả những điều này còn có tác dụng quan trọng vào việc ra quyết định quản trị cũng như quyết định đầu tư, giải ngân cho vay của những người liên quan.

Vì vậy, tác dụng của bảng report kết quả kinh doanh là giúp cho việc quyết định xây dựng những kế hoạch mang đến tương lai của doanh nghiệp một bí quyết phù hợp nhất.

II. Cách lập bảng report kết quả sale theo Thông tư 200

Như những công bố trên thì report kết quả sale phản ánh thực trạng và kết quả hoạt động marketing của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động marketing thiết yếu, các hoạt động tài thiết yếu với những hoạt động không giống của doanh nghiệp. Vì sự quan trọng của report, Cửa Hàng chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200.

1. Ngulặng tắc lập bảng report kết quả marketing theo Thông tư 200 cần lưu ý

Doanh nghiệp lúc lập bảng báo cáo kết quả tởm doanh giữa doanh nghiệp và đơn vị không tồn tại tư cách pháp nhân thì doanh nghiệp phải loại trừ toàn bộ những khoản lệch giá, thu nhập, ngân sách tạo nên từ những giao dịch nội bộ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Lập Giấy Nộp Tiền Thuế Môn Bài Qua Mạng, Hướng Dẫn Nộp Thuế Môn Bài Năm 2020 Qua Mạng

Một bảng report kết quả marketing đầy đủ gồm gồm 5 cột với nội dung như sau:

Cột số 1: Các chỉ tiêu báo cáo Cột số 2: Mã số của các chỉ tiêu tương ứng Cột số 3: Số hiệu tương ứng với những chỉ tiêu của bảng báo cáo kết quả ghê doanh được thể hiện chỉ tiêu trên bản thuyết minch report tài thiết yếu. Cột số 4: Tổng số tạo ra trong kỳ báo cáo năm Cột số 5: Số liệu của năm trước sử dụng để so sánh.

2. Cơ sở lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200

Bảng report kết quả kinh doanh được lập dựa trên căn cứ vào report kết quả hoạt động sale của năm trước, căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.

3. Cách lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200 đối với từng chỉ tiêu

a. Doanh thu bán hàng cùng cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng phát sinh mặt Có TK 511 trong kỳ report. khi đơn vị cấp trên lập report với những đơn vị cấp dưới không có tư bí quyết pháp nhân thì các khoản doanh thu bán hàng cùng cung cấp dịch vụ gây ra từ các giao dịch nội bộ đều phải được khấu trừ hết. Mã số 01 sẽ ko bao gồm những loại thuế loại gián thu, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất kho, thuế bảo vệ môi trường với các loại thuế, tổn phí loại gián thu không giống (Đây là một điểm khác biệt so với bảng báo cáo kết quả ghê doanh theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC).

b. Các khoản giảm trừ lệch giá (Mã số 02)

Số liệu ghi vào khoản này là tổng phát sinh Nợ TK 511 đối ứng với bên Có TK 52một trong các kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này sẽ không bao gồm các khoản thuế loại gián thu, phí tổn nhưng doanh nghiệp phải nộp vào NSNN vày những khoản này là những khoản thu hộ Nhà nước, về bản chất không nằm trong cơ cấu lợi nhuận cùng ko được xem như là khoản giảm trừ lợi nhuận (Đây cũng là điểm khác thứ 2 so với bảng report kết quả kinh doanh theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC).

c. Doanh thu thuần về bán hàng với cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

Chỉ tiêu này được tính theo công thức:

Mã số 10 = Doanh thu bán sản phẩm với cung cấp dịch vụ (Mã số 01) - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

d. Giá vốn hàng cung cấp (Mã số 11)

Số liệu ghi tại mã số 11 là tổng tạo ra bên Có TK 632 đối ứng với mặt Nợ TK 91một trong kỳ report.

e. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 29)

Chỉ tiêu này được tính theo công thức:

Mã số đôi mươi = Doanh thu thuần về bán hàng cùng cung cấp dịch vụ (Mã số 10) - Giá vốn sản phẩm bán (Mã số 11)

f. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số gây ra mặt Nợ TK 515 đối ứng với mặt Có TK 91một trong các kỳ báo cáo.

g. túi tiền tài chủ yếu (Mã số 22)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số tạo nên mặt Có TK 635 đối ứng với bên Nợ TK 911 trong các kỳ report.

h. Ngân sách chi tiêu lãi vay (Mã số 23)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sổ kế toán bỏ ra tiết TK 635 (Chi tiết chi phí lãi vay)

i. Chi phí bán hàng (Mã số 23)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số gây ra bên Có TK 641 đối ứng với bên Nợ TK 911 tròng rã kỳ report.

j. Ngân sách chi tiêu quản lý doanh nghiệp (Mã số 26)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số tạo ra mặt Có TK 642 đối ứng với bên Nợ TK 91một trong các kỳ báo cáo.

k. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sale (Mã số 30)

Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tròng kỳ report, được tính theo công thức:

Mã số 30 = Mã số đôi mươi + (Mã số 21 - Mã số 22) - Mã số 25 - Mã số 26

l. Thu nhập không giống (Mã số 31)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ TK 711 đối ứng với mặt Có TK 91một trong những kỳ báo cáo. Riêng với giao dịch thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, BĐS đầu tư thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ việc tkhô nóng lý, nhượng buôn bán tài sản cố định, BĐS đầu tư cao hơn giá chỉ trị còn lại của chúng với ngân sách tkhô giòn lý.

m. túi tiền không giống (Mã số 32)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số tạo nên bên Có TK 811 đối ứng với bên Nợ TK 91một trong kỳ report. Riêng với giao dịch tkhô cứng lý, nhượng bán tài sản cố định, BĐS đầu tư thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ việc tkhô hanh lý, nhượng bán tài sản cố định, BĐS đầu tư nhỏ hơn giá trị còn lại của bọn chúng và chi phí tkhô hanh lý.

n. Lợi nhuận khác (Mã số 40)

Chỉ tiêu này được tính theo công thức:

Mã số 40 = Mã số 31 - Mã số 32

o. Tổng lợi nhuận kế tân oán trước thuế (Mã số 50)

Chỉ tiêu này được tính theo công thức:

Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40

p. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh mặt Có TK 8211 đối ứng với bên Nợ TK 911 trên sổ kế toán thù bỏ ra tiết của TK 8211 hoặc căn cứ vào số phát sinh mặt Nợ TK 8211 đối ứng với bên Có TK 91một trong kỳ report (Lưu ý: Trong bảng báo cáo kết quả gớm doanh thì chỉ tiêu này ghi bằng số âm)

q. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 60)

Chỉ tiêu này được tính theo công thức:

Mã số 60 = Mã số 50 - (Mã số 51 + Mã số 52)

r. Lãi cơ bản bên trên cổ phiếu (Mã số 70)

Lãi cơ bản bên trên cổ phiếu bao gồm thể được tính bằng 2 công thức sau đâu:

Công thức 1: Lãi cơ bản trên cổ phiếu = Số lượng trung bình gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành vào kỳ

Công thức 2: Lãi cơ bản bên trên cổ phiếu = Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ mang đến cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông - Số trích quỹ khen thưởng phúc lợi

s. Lãi suy giảm bên trên cổ phiếu (Mã số 71)

Lãi suy giảm bên trên cổ phiếu được xác định theo 2 công thức như sau:

Công thức 1: Lãi suy giảm bên trên cổ phiếu = Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ mang lại cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông - Số trích quỹ khen thưởng phúc lợi

Công thức 2: Lãi suy giảm bên trên cổ phiếu = Số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ + Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến được thi công thêm

III. Các mẫubáo cáo kết quả kinh doanh

1. Mẫu bảng report kết quả kinh doanh theo thông tư 133

Mời những bạn tsay đắm khảo mẫubáo cáo kết quả ghê doanh theo Thông tư 133 dưới đây:

*

*

Mẫu report kết quả marketing theo Thông tư 133

2. Mẫu bảng report kết quả sale theo thông tư 200

Như đã giới thiệu cách lập bảng ở trên, dưới đây là mẫu report kết quả marketing theo Thông tư 200:

*

*

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tu 200

3. Mẫu bảng report kết quả kinh doanh theo Quyết định 15

Mẫu report kết quả kinh doanh theo Quyết định 15 nhưng mà mọi người gồm thể tđắm say khảo:

*

*

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo quyết định 15

IV. Kết luận

Bảng báo cáo kết quả ghê doanh tốt sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra được những kế hoạch, chiến lược phù hợp vào tương lai của đơn vị. Hy vọng với bài bác viết trên, Shop chúng tôi đã cung cấp đầy đủ nhất những ban bố về bảng báo cáo kết quả sale, bí quyết lập báo cáo với các mẫu bảng report để các bạn tmê mẩn khảo. Các bạn hãy đọc với áp dụng thành công vào thực tế nhé.