Bài tập tình huống luật thi hành án dân sự

Tổng hợp đề thi môn Luật Thi hành án dân sự – Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (ULAW) không kèm theo đáp án (cập nhật từ năm 2015 – 2020). Xin chia sẻ để các bạn tham khảo!

 

Những nội dung liên quan:

 

1. Đề thi môn Thi hành án dân sự năm 2020

Lớp DS41Thời gian: 75 phútGiảng viên ra đề: ThS Huỳnh Quang Thuận

Phần lý thuyết:

Trả lời đúng hoặc sai và giải thích các nhận định sau: (6 điểm)

1. Đương sự có quyền ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án.

Bạn đang xem: Bài tập tình huống luật thi hành án dân sự

2. Người yêu cầu thi hành án có nghĩa vụ phải nộp phí thi hành án.

3. Đương sự có quyền yêu cầu Chấp hành viên chứng kiến việc thỏa thuận thi hành án của họ ngoài trụ sở cơ quan thi hành án.

4. Người phải thi hành án có tài sản là người có điều kiện thi hành án.


5. Việc xác minh điều kiện thi hành án tại các cơ quan, tổ chức được coi là không có kết quả khi người được thi hành án đã yêu cầu bằng văn bản nhưng không nhận được văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức đó.

6. Trường hợp người phải thi hành án chỉ có một tài sản duy nhất lớn hơn nhiều lần so với nghĩa vụ phải thi hành án thì Chấp hành viên vẫn có quyền kê biên, đấu giá nếu không thực hiện được biện pháp khai thác tài sản.

Phần bài tập tình huống:

Nhận xét các việc làm của Chấp hành viên trong tình huống nêu trên

*

2. Đề thi môn Thi hành án dân sự năm 2019

Trường Đại học Luật TP.HCMLớp CLC 41AThời gian: 75 phútGiảng viên ra đề: ThS Huỳnh Quang Thuận

Phần lý thuyết:

Trả lời đúng hoặc sai và giải thích các nhận định sau: (6 điểm)

1. Cưỡng chế thi hành nghĩa vụ giao nhà là biện pháp thi hành án về nghĩa vụ tài sản.

2. Việc thanh toán tài sản thi hành án chỉ được giải quyết cho các chủ thể có đơn yêu cầu thi hành án.


3. Tài sản bán đấu giá không thành là tài sản đã đem ra đấu giá mà không có người mua đấu giá nào trả giá bằng với giá khởi điểm.

4. Chỉ có cơ quan thi hành án mới có quyền hoãn việc thi hành án.

5. Người có tài sản là người có điều kiện thi hành án.

6. Tài sản dùng để bảo đảm nghĩa vụ trong hợp đồng là tài sản không được cưỡng chế để thi hành án.

Phần bài tập tình huống:

Sau khi xác minh, chi cục thi hành án quận Y thành phố H xác định việc A mất trộm là có thật và hiện cơ quan công an đang thụ lý vụ việc. Xét thấy vụ việc không thể thi hành nên Thủ trưởng Chi cục thi hành án quận Y, thành phố H đã ra quyết định kết thúc thi hành án.

Theo anh chị, chi cục thi hành án quận Y thành phố H ra quyết định kết thúc thi hành án như vậy là đúng hay sai? Tại sao?

3. Đề thi môn Luật Thi hành án dân sự năm 2018

Trường Đại học Luật TP.HCMLớp CLC 38BThời gian: 75 phútChỉ được sử dụng Luật Thi hành án dân sựGiảng viên ra đề: TS Nguyễn Văn Tiến

Phần lý thuyết:

Trả lời đúng hoặc sai và giải thích các nhận định sau: (6 điểm)

1. Các đương sự chỉ được thỏa thuận thi hành án trước khi cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án.

2. Chỉ có cơ quan thi hành án dân sự mới có thẩm quyền thực hiện việc thi hành án.

3. Chấp hành viên chỉ được kê biên quyền sử dụng đất để thi hành án khi quyền sử dụng đất đó đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4. Tài sản kê biên và bán đấu giá không thành thì cơ quan thi hành án trả lại cho người phải thi hành án.

5. Cơ quan thi hành án chỉ ra Quyết định thi hành án khi có đơn yêu cầu thi hành án của đương sự.

6. Trường hợp người được thi hành án chỉ yêu cầu một trong những người phải thi hành án thực hiện toàn bộ nghĩa vụ liên đới thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án đối với người đó.

Phần bài tập tình huống:

Ngay sau khi chấp hành viên K xác minh được thông tin nói trên, ông Vũ Văn B đã thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất nói trên cho M. Chấp hành viên K đã tiến hành kê biên quyền sử dụng đất trên để thi hành án đối với ông A.

Theo anh chị, Chấp hành viên K đã tiến hành kê biên tài sản như trên là đúng hay sai? Tại sao?

4. Đề thi môn Thi hành án dân sự năm 2017

Trường Đại học Luật TP.HCMLớp CLC 38BThời gian: 75 phútChỉ được sử dụng Luật Thi hành án dân sựGiảng viên ra đề: TS Nguyễn Văn Tiến

Phần lý thuyết:

Trả lời đúng hoặc sai và giải thích các nhận định sau: (6 điểm)

1. Chấp hành viên chỉ có quyền định giá tài sản kê biên từ mười triệu đồng trở xuống.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Liên Quân Bằng Tay Cầm Gamepad, Hướng Dẫn Cách Chơi Lol Bằng Tay Cầm Trên Xpadder

2. Việc thông báo trực tiếp cho đương sự chỉ do Chấp hành viên tiến hành.

3. Người được thi hành án phải chịu phí thi hành án khi nhận tiền bồi thường thiệt hại theo bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật do Tòa án tuyên.

4. Sau khi cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án thì các đương sự không có quyền tự thỏa thuận về việc thi hành án dân sự.

5. Người tham gia đầu giá tài sản để thi hành án mà rút lại giá đã trả thì bị truất quyền tham gia trả giá tiếp và khoản tiền đặt trước thuộc về người phải thi hành án.

6. Chỉ có Thủ trưởng cơ quan thi hành án mới có quyền ra Quyết định hoãn thi hành án.

Phần bài tập tình huống:

Bà Lê Thị Tuyền không nộp đơn yêu cầu thi hành án vì Vũ Văn Xoa đang chấp hành hình phạt chung thân.

Theo anh chị cơ quan thi hành án dân sự có quyền ra quyết định thi hành án theo yêu cầu của Nguyễn Thị Quế không? Tại sao?

5. Đề thi môn Thi hành án dân sự năm 2016

Trường Đại học Luật TP.HCMLớp CLC 38BThời gian: 75 phútChỉ được sử dụng Luật Thi hành án dân sựGiảng viên ra đề: TS Nguyễn Văn Tiến

Phần lý thuyết:

Trả lời đúng hoặc sai và giải thích các nhận định sau: (6 điểm)

1. Đối với bản án, quyết định về cấp dưỡng theo định kỳ hàng tháng thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định thi hành án đối với những nghĩa vụ đã đến hạn hoặc sẽ đến hạn trong năm thi hành án.

2. Chỉ có Thủ trưởng cơ quan thi hành án mới có thẩm quyền ra Quyết định tạm đình chỉ thi hành án.

3. Tài sản dùng để bảo đảm nghĩa vụ trong các giao dịch hợp pháp thì không được bán đấu giá để thi hành án.

4. Người yêu cầu thi hành án phải là người có quyền lợi được Tòa án tuyên trong bản án, quyết định dân sự.

5. Công cụ lao động được dùng làm phương tiện sinh sống của người phải thi hành án và gia đình thì không được kê biên.

6. Tài sản kê biên, đấu giá không thành thì Chấp hành viên giao lại cho người phải thi hành án.

Phần bài tập tình huống:

Theo Bản án dân sự phúc thẩm 02.02.2016: Anh A phải trả cho anh B một xe máy hiệu Honda, biển số 59X2 099.99, do anh B đứng tên sở hữu.

Ngày 20.03.2016, anh B đã làm đơn yêu cầu Chi cục thi hành án quận Y thành phố H ra quyết định thi hành. Ngày 12.04.2016. khi anh A đang để chiếc xe trên tại nhà của mình thì bị trộm. Anh A đã báo cáo sự việc này với cơ quan công an và chi cục thi hành án quận Y thành phố H.

Sau khi xác minh, Chi cục thi hành án quận Y thành phố H xác định việc anh A mất trộm là có thật và hiện cơ quan công an đang thụ lý vụ việc. Xét thấy vụ việc không thể thi hành nên Thủ trưởng Chi cục thi hành án quận Y thành phố H đã ra quyết định kết thúc thi hành án.

Theo anh chị, Chi cục thi hành án quận Y thành phố H ra quyết định kết thúc thi hành án như vậy là đúng hay sai? Tại sao? (4 điểm)

6. Đề thi Thi hành án dân sự năm 2015

Trường Đại học Luật TP.HCMLớp: Dân sự 37 – AUF – CJL 36Thời gian: 60 phút

Phần lý thuyết:

Trả lời đúng, sai và giải thích các nhận định sau: (6 điểm)

1. Nếu các đương sự thỏa thuận được về nội dung thi hành án thì việc thi hành án được thi hành theo thỏa thuận của đương sự.

2. Người phải thi hành án có thu nhập, tài sản là người có điều kiện thi hành án.

3. Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá nhưng bản án, quyết định bị đình chỉ thi hành án thì cơ quan thi hành án vẫn tiếp tục giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá.

4. Tài sản kê biên và đưa ra bán đấu giá nhưng không có ai mua mặc dù giảm giá nhiều lần thì trả lại cho người phải thi hành án.

5. Tài sản tranh chấp thì không được kê biên để thi hành án.

Xem thêm: " Thiết Bị Ngoại Vi Tiếng Anh Là Gì, Thiết Bị Ngoại Vi Là Gì

Phần bài tập tình huống:

Căn cứ vào ý chí của các đương sự trong việc tự nguyện thi hành án nên Chi cục thi hành án huyện P tỉnh K chấp nhận việc rút đơn và không thu phí thi hành án của ông Nguyễn Văn A và bà Trần Thị B.

Theo anh chị, Chi cục thi hành án huyện P tỉnh K không thu phí thi hành án của ông Nguyễn Văn A và bà Trần Thị B là đúng hay sai? Tại sao? (4 điểm)


Chuyên mục: Kiến Thức