á quân tiếng anh là gì

Ex: She"s a former ambassador of the United States. Cô ấy đã có lần là đại sứ của Mỹ.

Bạn đang xem: á quân tiếng anh là gì


*

công ty vô địch, cửa hàng quân /ˈtʃæmpiən/

Ex: She is the world champion for the third year in succession. Cô ấy dành chức vô địch thế giới năm sản phẩm công nghệ tía liên tục.


*

giải vô địch, chức vô địch /ˈtʃæmpiənʃɪp/

Ex: The world championships will be held in Scotland next year. Giải vô dịch thế giới sẽ tiến hành tổ chức triển khai ngơi nghỉ Scotland vào năm tới.


*

ủy ban, hội đồng /kəˈmɪti/

Ex: The local council have sầu just mix up a committee lớn study recycling. Chính quyền địa phương thơm vừa ra đời một hội đồng nhằm nghiên cứu và phân tích về tái chế.


*

đua tài, cạnh tranh /kəmˈpiːt/

Ex: Both girls compete for their father"s attention. Cả nhì cô phụ nữ phần lớn đối đầu và cạnh tranh để dành riêng sự chăm chú của bố mình.


*

cuộc thi /,kɔmpi"tiʃn/

Ex: Who vì you think will win that cooking competition?Quý khách hàng nghĩ ai sẽ thắng cuộc thi nấu bếp nạp năng lượng đó?


đánh bại, thừa qua /dɪˈfiːt/

Ex: If we can defeat the Italian team, we"ll be through to lớn the final. Nếu chúng ta cũng có thể vượt mặt team tuyển chọn Ý, chúng ta đã đi tiếp vào trận bình thường kết.

Xem thêm: Bộ Phận Kế Toán Tiếng Anh Là Gì, Trọn Bộ Thuật Ngữ Tiếng Anh Ngành Kế Toán


sự kiện /ɪˈvent/

Ex: What is the sự kiện in the Sports programme today?Sự khiếu nại vào chương trình thể dục thể thao từ bây giờ là gì?


trái hành tinh, toàn cầu /ɡləʊb/

Ex: We have a globe in geography class. Chúng tôi gồm một trái hành tinh vào lớp địa lý.


anh hùng /ˈhɪərəʊ/

Ex: One of the country’s national heroes.Một trong những nhân vật dân tộc của khu đất nước


gia chủ /həʊst/

Ex: Vietphái nam was the host country in the 3rd Asian Indoor Games. Việt phái nam là nước chủ nhà đất của đại hội thể dục thể thao Á Lục trong bên lần vật dụng cha.


hoãn lại /pəʊst ˈpəʊn/

Ex: They decided to postpone their holiday until next year. Họ đưa ra quyết định hoãn lại kì nghỉ của mình cho thanh lịch năm.


chuyên nghiệp /prəˈfeʃənəl/

Ex: She"s a professional dancer. Cô ấy là 1 trong fan nhảy đầm chuyên nghiệp.

Xem thêm: Bài 1 Trang 120 Sgk Địa Lí 10, Tại Sao Kinh Tế Nhà Nước Giữ Có Vai Trò Chủ Đạo


bạn về nhì, bạn đứng thứ 2 /ˌrʌnəˈrʌp/

Ex: Brazil was the runner-up in the championship last year. Brazil là á quân giải vô địch thời gian trước.


Chuyên mục: Kiến Thức