Á quân tiếng anh là gì

-

Ex: She"s a former ambassador of the United States. Cô ấy đã từng là đại sứ của Mỹ.

Bạn đang xem: Á quân tiếng anh là gì


*

nhà vô địch, quán quân /ˈtʃæmpiən/

Ex: She is the world champion for the third year in succession. Cô ấy dành chức vô địch thế giới năm thứ ba liên tiếp.


*

giải vô địch, chức vô địch /ˈtʃæmpiənʃɪp/

Ex: The world championships will be held in Scotland next year. Giải vô dịch thế giới sẽ được tổ chức ở Scotland vào năm tới.


*

ủy ban, hội đồng /kəˈmɪti/

Ex: The local council have just set up a committee to study recycling. Chính quyền địa phương vừa thành lập một hội đồng để nghiên cứu về tái chế.


*

đua tài, cạnh tranh /kəmˈpiːt/

Ex: Both girls compete for their father"s attention. Cả hai cô con gái đều cạnh tranh để dành sự chú ý của bố mình.


*

cuộc thi /,kɔmpi"tiʃn/

Ex: Who do you think will win that cooking competition?Bạn nghĩ ai sẽ thắng cuộc thi nấu ăn đó?


đánh bại, vượt qua /dɪˈfiːt/

Ex: If we can defeat the Italian team, we"ll be through to the final. Nếu chúng ta có thể đánh bại đội tuyển Ý, chúng ta sẽ đi tiếp vào trận chung kết.

Xem thêm: Bộ Phận Kế Toán Tiếng Anh Là Gì, Trọn Bộ Thuật Ngữ Tiếng Anh Ngành Kế Toán


sự kiện /ɪˈvent/

Ex: What is the event in the Sports programme today?Sự kiện trong chương trình thể thao hôm nay là gì?


quả địa cầu, toàn cầu /ɡləʊb/

Ex: We have a globe in geography class. Chúng tôi có một quả địa cầu trong lớp địa lý.


anh hùng /ˈhɪərəʊ/

Ex: One of the country’s national heroes.Một trong những anh hùng dân tộc của đất nước


chủ nhà /həʊst/

Ex: Vietnam was the host country in the 3rd Asian Indoor Games. Việt nam là nước chủ nhà của đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ ba.


hoãn lại /pəʊst ˈpəʊn/

Ex: They decided to postpone their holiday until next year. Họ quyết định hoãn lại kì nghỉ của họ đến sang năm.


chuyên nghiệp /prəˈfeʃənəl/

Ex: She"s a professional dancer. Cô ấy là một người khiêu vũ chuyên nghiệp.


người về nhì, người đứng thứ 2 /ˌrʌnəˈrʌp/

Ex: Brazil was the runner-up in the championship last year. Brazil là á quân giải vô địch năm ngoái.